Interaktivní instalace 2003

 

 Foto: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Flash prezentace

Stůl / The Table, 2003

Technická podpora: RNDr Stanislav Filip.

Toto je má první interaktivní instalace s reálným objektem v reálném prostoru v reálném čase (před touto instalací jsem realizoval pouze interaktivní CD-Romy). Instalace je založena na akustickém snímání pohybu tužky po desce stolu a ultrazvukovém zařízení měřící vzdálenost ruky (držící tužku) od daného nulového bodu. Tato vzdálenost byla přímo úměrná hodnotám modulace vytvářené zvukové plochy. Samotný zvuk byl tvořen tak, že hodnoty získané z akustického snímání pohybu tužky jsou převáděny na MIDI signál, který je následně mapován na zvukový sampler. Ten spouští zvuky, které jsou vytvořeny z fragmentů zvukové stopy starých amerických instruktážních filmů a nahrávek různých hudebních nástrojů.

Hlavním výstupem instalace je zuk, ale neméně zajímavý výstup (či vstupem?) je abstraktní kresba vytvořená při samotné "hře" s touto instalací. Pohybující se tužka je vlastně jakýmsi zvukovým nástrojem. Zajímavá a velice insprativní situace nastala, když za stolek zasedl nevidomý návštěvník. Ten desku stolku považoval za jakési zvukové bludiště ve kterém může hledat jakýkoli význam.

Použitý software: Plogue Bidule 0.6 + VST nástroje.
Použitý hardware: Ultrazvukový senzor, převodní z ultrazvukového senzoru na MIDI signál, 2x piezo snímač, externí zvuková karta, počítač.

| PDF | Vystaveno na: FaVU VUT Brno (2003), FCCA Praha (2003), Galerie Rachel Haferkamp, Kolín nad Rýnem, Německo (2003)

 

Copyright 2005, www.v2atelier.com | Úvodní stránka | Interaktivní díla