HUSINA: Jakub Macek

Stěžejní postavou je Zikmund Lucemburský, o něj tu běží, on se pokouší slepit Evropu, vytvořit pro ni konsensus. Příběh o Husovi je záminkou, výchozím bodem, impulsem a provokací k zamyšlení nad znepokojivým stavem současné domácí politiky a společnosti. Politiky, která opět po létech v zemích V4 masivně manipuluje masmédia a velkou část z nich přímo vlastní. Husina ukazuje PR oddělení politiků, kteří se naučili chápat bezvýznamnost reality a významnost mediální interpretace ve veřejném prostoru. Kteří se naučili lačná média používat pro vytváření konsensu, konsensu, který zpětně zajišťuje těmto politikům volitelnost. Dost možná ovšem díky těmto dovednostem dokáží udržet Evropu pohromadě.

  • Režie: Jiří Honzírek
  • Dramaturgie: Otto Kauppinen
  • Výprava: Sylva Marková
  • Světlo a zvuk: Jakub Šotola
  • Produkce: Kristýna Břečková, Jitka Řeháková

Premiéra: 11. dubna 2016, Kabinet MÚZ, Brno
Inscenace je nominovaná na Cenu Marka Ravenhilla za rok 2016.

“To je základ politiky.”, Obléct a nepřekážet 😉