Ivona, kněžna burgundská: Witold Gombrowicz

O představení: "... Ivona, kněžna burgundská je groteskní a satirický obraz společnosti, která svou formálností a konvenčností omezuje a svazuje jedince. Děj se odehrává ve vymyšlené zemi na královském dvoře. Ústřední postavou je nemluvná a nepřitažlivá Ivona, jež na sebe po zásnubách s následníkem trůnu princem Filipem postupně strhává pozornost celého královského dvora. Ivonu nelze nijak zařadit, což působí všeobecnou dezorientaci, vzrůstající nepokoj a pocit nebezpečí. Nakonec všichni dospějí k názoru, že si princ vybral Ivonu jen proto, aby uvedl v posměch tradici a uznávanou hierarchii hodnot. A že je třeba s tím něco zásadního udělat…"

  • Překlad: Josef Lédl
  • Dramaturgie: Josef Lédl
  • Scéna: Sylva Marková
  • Kostýmy: Tatiana Masníková
  • Režie: Tatiana Masníková

Premiéra: 13. listopad 2011, Slezské divadlo Opava

Odkazy: divadlo-opava.cz