Česko-německý divadelní projekt Schauspiel nabízí vhled do ruchu meziválečného multikulturního Brna, a sice prostřednictvím příběhu herce, básníka, novináře a divadelního sekretáře Gustava Bondiho. Jeden z nejaktivnějších zástupců německé a židovské komunity v Brně, působil v úvodu století v mnoho divadlech Rakouska-Uherska, po vzniku Československa se však natrvalo usadil v Brně. Divadlo Feste má k dispozici dokumenty, které dokazují jeho vřelý vztah k zástupcům české kulturní scény, jeho dopisy Masarykovi, jeho básně, novinové články, jeho poslední vůli a mnoho dalších dokumentů včetně fotografií. Diváci inscenace měli možnost poznat nejen život Bondiho rodiny, ale rovněž domy a prostory, s nimiž nejen Gustavův život souvisel. 

Režie: Jiří Honzírek
Výprava: Sylva Marková
Hudba: Matěj Kotouček
Produkce: Kristýna Břečková

Inscenace vznikla jako součást festivalu Meeting Brno 2017 a oslav Česko-německého jara

Premiéra: 21. května 2017, Divadlo FESTE / Restaurace Stern, tř. Kpt. Jaroše

Více informací: http://www.divadlofeste.cz/2016/12/30/jiri-honzirek-schauspiel/