Intermediální zvuková instalace se ctyřmi mlýnky na kávu a elektroniku. Tato instalace v sobě kloubí nové technologie a staré nástroje všedního dne. Tento intermediální přesah je umocněn citlivě dramatickou zvukovou kompozicí, kterou lze na tyto mlýnky vytvořit.

Celá instalace se skládá z mechanickoelektonické části ve formě elektrifikovaných mlýnků zapojených do koncentrátoru, který vysílá finální MIDI signál. Další část je softwarová, která je ve formě bežící aplikace Leinbrock Ideal 0.3 obsahující virtuální zvukové nástroje. Verze 0.3 se liší od předchozích verzí v sowtvarové části, kde je použito nové řídící aplikace vytvořené v grafickém programovacím prostředí Max/MSP a hardwarová část je vylepšena o možnost rozpoznání směru rotace. To nabízí další možnosti při "komponování" zvukového výstupu. V budoucnu se mi snad podaří vytvořit verzi s bezdrátovím spojením samotných mlýnků s celým systémem.

Technická podpora: RNDr Stanislav Filip.

Použitý software: Leinbrock Ideal 0.3 & VST nástroje.
Použitý hardware: 4 x kávomlýnek opatřený senzory, koncentrátor na převod signálů do MIDI kódu, zvuková karta a MIDI.
Další potředná technika: Aktivní repro min 200W, starý stůl.

Vystaveno na: Školská28, Praha; Entermultimediale_02, Praha; LAB30, Augsburg, D

Odkyzy: divus.cc

Leinbrock Ideal, 2005, Tomáš Hrůza
Leinbrock Ideal, 2005, Tomáš Hrůza
Leinbrock Ideal, 2005, Tomáš Hrůza
Leinbrock Ideal, 2005, Tomáš Hrůza