Realizace generativní projekce Datapatch 01 se zvukovou kompozicí inspirovanou tvorbou Ryoji Ikedy.Projekt byl vytvořen v programovacím prostředí Max 5 (Cycling 74)  a využíval autorského principu transformace zvuku na text.

Vizualizace dat, ztansformace zvuku na text a zpět ...

Prezentováno v rámci festivalu Multiplace 2011, Multiplace Opening 02.05.2011, Dům umění města Brna

Odkazy: https://multiplace.org/

Remake: Multiplace 2011