Realizace interaktivní scénické videoprojekce pro operní představení MrTVÁ?. Byla vytvořena videoprojekce odbavovaná aranžovaná naživo dle hudby a scénáře, pro odbavení byl použit notebook se softwarem Visual Jockey.

O opeře: MrTVÁ? vznikala v poměrně krátkém období od června do září 2004. Text hry Arnošta Dvořáka (zemřel 1933) se k nám dostal shodou okolností ze dvou stran - od libretistky Marty Ljubkové a prof. Bořivoje Srby - téměř současně. Týmový přístup ke kompozici má v Brně již dlouholetou tradici a sami jej využíváme při vytváření skladeb pro náš soubor Marijan, ale i jiné interprety, velmi často. Vznikl tak např. celovečerní multimediální projekt "Ohně" i řada dalších kompozic. Dílo přitom nevzniká prostým rozdělením částí skladby mezi autory, ale skutečným paralelním komponováním, kdy skladba "rotuje" mezi autory a v každém cyklu přibývá pouze některá z horizontálních vrstev. Kompozice je tak dotvořena až po několika takovýchto průchodech rukama každého z autorů. MrTVÁ je týmové dílo nejen z pohledu hudební složky. Současně s hudební představou vyrůstala i podoba vizuální, jak v případě videa, tak i scénické akce. Řada částí tak vznikala jako skutečně komplexně pojaté multimediální struktury.

  • Autor libreta: Marta Ljubková, Markéta Dvořáková, Ivo Medek
  • Dirigent: Gabriela Tardonová
  • Kostýmy: Miroslava Matulová
  • Režie: Rocc
  • Video: Tomáš Hrůza

Klíčová slova: VJ, Visual Jockey
Formát: Přední projekce na projekční plochu, aranžování obrazu v reálném čase pomocí aplikace Visual Jockej.

Odkazy: http://archiv.narodni-divadlo.cz / https://www.casopisharmonie.cz