Scénické videoprojekce pro operní představení Počátek Románu a Rákoš Rákoczy (Leoš Janáček) v režii Kristiany Belcredi.

Inscenaci připravila Konzervatoř Brno ve spolupráci s Národním Divadlem Brno na objednávku festivalu Janáček Brno 2018.

Realizace animací v historickém kabátu z doby kolem první světové války.

Dirigent: Tomáš Krejčí 
Režie: Kristiana Belcredi 
Scéna: Sylva Marková 
Kostýmy: Sylva Marková 
Sbormistr: Tomáš Krejčí 
Choreografie a pohybová spolupráce: Ladislava Košíková 
Projekce: Tomáš Hrůza 

O představení “ … na opeře Počátek románu začal Janáček pracovat krátce po dokončení baletu a jako předlohu zvolil povídku Gabriely Preissové, ta však odmítla upravit veršované libreto a jeho autorem se stal Janáčkův kolega z gymnázia Jaromír Tichý. Janáček sám označil operu jako vaudeville, pro který je typická jednoduchá zápletka provázená populárními, tj. lidovými popěvky, a řada inspiračních zdrojů skutečně vycházela ze skladatelových zápisů z moravských vesnic. Počátek románu měl premiéru v Brně roku 1894 a byl Janáčkovým prvním zdejším divadelním úspěchem. On sám však již pracoval na kompozici Její pastorkyně a jeho představa o pravdivosti vyjádření v dramatickém umění již získávala novou a originální podobu. Přesto je milý a naivní Počátek románu o pošetilé lásce vesnické dívky a mladého barona spolu s lidovým baletem Rákoš Rákoczy zajímavou a důležitou kapitolou ve skladatelově tvorbě.“

Premiéra: 23. listopadu 2018, Brno, Mahenovo Divadlo

Více informací o představení na stránkách festivalu Janáček Brno 2018.

Recenze: mestohudby.czoperaplus.cz

Formát: Kombinace zadní projekce na částečně transparentní látku a přední video projekce na scénické objekty. Vizuální kompozice v Adobe Photoshop, animace v Adobe After Effects, příprava odbavení v systému Christie Pandoras Box (dříve Coolux).

Fotografie z animace: