Realizace scénické videoprojekce do operníhoho představení Světlo na konci tmy v režii Kateřiny Křivánkové. Jedná se o koprodukci NdB a Ensemble Opera Diversa.

Vizuální obsah scénické videoprojekce je inspirovány tvorbou Františka Drtikola jehož životní příběh je v opeře zpracován. Hlavní konstrukční prvky vizuálního obsahu jsou – zrno starých fotografií, křivky ženského těla a geometrické objekty. Cílem není kopírovat Františka Drtikola ani prezentovat reprodukce jeho děl. 

Scéna je navržena tak, aby bylo možné akcentovat geometrické tvary pomocí elementárního videomappingu a zároveň bylo možné využít i klasické formy projekce na scénický horizont.

Do celého procesu vzniku vizuálního obsahu je zapracována i interaktivní složka v podobě responzivní videoprojekce kdy obraz animací v reálném čase reaguje na změnu zvukového spektra hudebního složky opery. Tento proces je během opery použit v několika momentech tak, aby umocnil mystickou atmosféru díly.

Součástí mé práce na projektu byla i spolupráce na realizaci světelného designu.

Realizační tým

hudba: Ondřej Kyas
režie: Kateřina Křivánková
scéna a kostýmy: Sylva Marková
videodesign: Tomáš Hrůza
Dramaturgie: Hana Hložková
světelný design: Tomáš Hrůza, Kateřina Křivánková

O představení

… Světová premiéra díla Světlo na konci tmy pokračuje v linii původních životopisných děl. Jednoaktová opera pro čtyři hlasy je inspirovaná životem a dílem Františka Drtikola, českého fotografa tvořícího mezi lety 1901 – 1935 zprvu ve stylu pozdní secese, posléze ovlivněné kubisticko-futuristickými prvky. Jméno Františka Drtikola bývá obvykle spojováno pouze s fotografií, zapomíná se přitom, že Drtikol byl také mystik a myslitel, který pracoval v nejrůznějších médiích – krom fotografie také v kresbě, malbě i v grafice. Na půdorysu tvořeném útržky z Drtikolova života se divákovi odkryje fotografův niterný svět, postupy a dilemata jeho tvorby, možná cesta k nalezení vnitřní spokojenosti a klidu… Více na webu představení Světlo na konci tmy, Ensemble Opera Diversa.

Světová premiéra: 28. prosince 2022, Divadlo Reduta, NdB, Brno

Představení bylo realizované za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury MK ČR, FaVU VUT v Brně a statutárního města Brna pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.

Odkaz na web inscenace: https://www.operadiversa.cz/opera/svetlo-na-konci-tmy/

Fotografie

Teaser, pozvánka na světovou premiéru