App: Sound Scapes

Autorská aplikace Sound Scapes vytvořená v grafickém programovacím prostředí Max 7 (Cycling 74). Slouží pro generování grafiky a videa v reálném čase dle kombinace parametrů snímaných z živého zvukového vstupu a ovládacího kontrolleru (3dconnexion SpaceNavigator, Midi controller, Tablet Wacom). Obraz je generován v reálném čase kombinací dvou low poly 3d objektů, dvou textur a linek vytvářených tabletem.

Aplikace je vyvíjena od roku 2013 (v prostředí Max 5, Max 6, Max 7).

Nástroj byl používán pro realizace interaktivních videoprojekcí s hudebním seskupením Ensemble Marijan.

Realizované akce (výběr):

Setkávání nové hudby Plus 2014 , Brno – HF JAMU, Divadlo na Orlí, 23. 10. – 8. 12. 14
Ad Libitum 2012, CSW Laboratorium, Warszawa, PL

Sound Scapes App Screenshot

Sound Scape App Screenshot

Ukázka renderu z aplikace Sound Scapes

Záznam z akce: Ad Libitum 2012, CSW Laboratorium, Warszawa