Responzivní zvuková instalace, inovovaná verze původní realizace interaktivní zvukové instalace Stůl z roku 2003. Projekt byl realizován pro výstavu Zvuky / Kódy / Obrazy – Akustický experiment ve vizuálním umění, GHMP.

Vernisáž: 04. 06. 2019
Trvání výstavy: 5. 6. 2019 – 13. 10. 2019
GHMP, Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13, Praha 1
Kurátorka: Jitka Hlaváčková, ve spolupráci s Milanem Guštarem a Milošem Vojtěchovským

Hlavním výstupem instalace je zuk, ale neméně zajímavý výstup (či vstupem?) je abstraktní kresba vytvořená při samotné „hře“ s touto instalací. Pohybující se tužka je vlastně jakýmsi zvukovým nástrojem.

Použitý software: Autorská aplikace vytvořená v programovacím prostředí Max8 (Cycling 74).

Použitý hardware: Stůl, tužka, papír, Arduino Uno, 1x piezo snímač, 2x kapacitní senzor, externí zvuková karta, Mac Mini.

Atmosféru instalace dotváří zatemněný prostor a stará stropní lampa.

Odkazy: GHMP

Stůl, GHMP
Zvuky, kódy, obrazy – Akustický experiment ve vizuálním umění , Stůl ver. 2, 2019, GHMP
Stůl, GHMP
Zvuky, kódy, obrazy – Akustický experiment ve vizuálním umění , Stůl ver. 2, 2019, GHMP