Toto je má první interaktivní instalace s reálným objektem v reálném prostoru v reálném čase (před touto instalací jsem realizoval pouze interaktivní CD-Romy). Instalace je založena na akustickém snímání pohybu tužky po desce stolu a ultrazvukovém zařízení měřící vzdálenost ruky (držící tužku) od daného nulového bodu. Tato vzdálenost byla přímo úměrná hodnotám modulace vytvářené zvukové plochy. Samotný zvuk byl tvořen tak, že hodnoty získané z akustického snímání pohybu tužky jsou převáděny na MIDI signál, který je následně mapován na zvukový sampler. Ten spouští zvuky, které jsou vytvořeny z fragmentů zvukové stopy starých amerických instruktážních filmů a nahrávek různých hudebních nástrojů.

Hlavním výstupem instalace je zuk, ale neméně zajímavý výstup (či vstupem?) je abstraktní kresba vytvořená při samotné "hře" s touto instalací. Pohybující se tužka je vlastně jakýmsi zvukovým nástrojem. Zajímavá a velice insprativní situace nastala, když za stolek zasedl nevidomý návštěvník. Ten desku stolku považoval za jakési zvukové bludiště ve kterém může hledat jakýkoli význam.

Použitý software: Plogue Bidule 0.6 + VST nástroje.
Použitý hardware: Ultrazvukový senzor, převodní z ultrazvukového senzoru na MIDI signál, 2x piezo snímač, externí zvuková karta, počítač.

Technická podpora: RNDr Stanislav Filip.

Vystaveno na: FaVU VUT Brno (2003), FCCA Praha (2003), Galerie Rachel Haferkamp, Kolín nad Rýnem, Německo (2003)

Prezentaca ve formátu Adobe Flash - Stůl, 2003, Interaktivní zvuková instalace

Stůl, 2003, Interaktivní zvuková instalace, Tomáš Hrůza
Stůl, 2003, Interaktivní zvuková instalace, Tomáš Hrůza
Stůl, 2003, Interaktivní zvuková instalace, Tomáš Hrůza
Stůl, 2003, Interaktivní zvuková instalace, Tomáš Hrůza
Stůl, 2003, Interaktivní zvuková instalace, Tomáš Hrůza
Stůl, 2003, Interaktivní zvuková instalace, Tomáš Hrůza
Stůl, 2003, Interaktivní zvuková instalace, Tomáš Hrůza
Stůl, 2003, Interaktivní zvuková instalace, Tomáš Hrůza
Stůl, 2003, Fragment partitury, Tomáš Hrůza
Stůl, 2003, Fragment partitury, Tomáš Hrůza
Stůl, 2003, Fragment partitury, Tomáš Hrůza
Stůl, 2003, Fragment partitury, Tomáš Hrůza