Realizace animované vizuální kompozice na bázi motivu architektonického konceptu BIOM Romana Bolceka. Jedná se o „oživení“ statické kompozice technologického objektu v urbanistickém prostředí.

Spolupráce s FA VUT.

Animace byla prezentována v rámci výstavy Široký perimetr architektury, 22.10. – 13.11.2023, KUMST, Brno.

BIOM je „architektonická vize světa, kde velká část lidí žije za pomoci vyspělé technologie v téměř soběstačných městech, nabízejících obyvatelům kvalitnější prostředí pro život. V rámci této vize dochází k přeměně a přesunu části zemědělství, vodních zdrojů a výroby energie do blízkosti obyvatel měst, přičemž tyto zdroje vylepšují kvalitu městského života a výrazně snižují nároky na dopravu. Z vize vychází konkrétní projekt BIOM, jenž je architektonickým konceptem využívajícím v současnosti známé technologie k dosažení těchto cílů. Zabývá se hlavně architekturou, urbanismem a zásobováním v těchto budoucích megapolích“.

Fotografie